יום שבת, 8 באוגוסט 2009

יתרות מטבע החוץ של סין

מדינה יתרות מטבע חוץ יתרות כאחוז מהתמ"ג
במליארדי $
סין 2,100 49.70%
יפן 1,057 21.80%
גוש היורו 685 3.60%
רוסיה 401 2.20%
ערב הסעודית 395 8.40%
הודו 253 2%
דרום קוריאה 232 2.60%
ברזיל 212 1.20%
ישראל 52 3.60%
סה"כ 8,410

ניתן לראות בבירור מטבלה זו את עוצמתה האדירה של סין יחסית למדינות העולם.
הן בכמות הכסף שמצטבר אצלה כרזרבות והן כמות הכסף כאחוז מהתמ"ג הסיני.
נתונים אלו מציבים כבר אתה את הסינים בראש טבלת מדינות העולם מבחינת העוצמה הכלכלית שלה.