יום רביעי, 29 באפריל 2009

סרטון על הכישלון כמוטיב להצלחה