יום חמישי, 22 באוקטובר 2009

ראש השנה הסיני


ראש השנה הסיני הוא מאורע רב חשיבות בהוויה הסינית.
בראש השנה הסיני כל המשפחה מתאחדת גם אם בניה עובדים במרחקים.
דבר שגורם להשבתה מוחלטת של התעשיה הסינית למשך כ 10 ימים לפחות.

ראש השנה הסיני מתקיים כל שנה בתאריך אחר של לוח השנה הגאורגיאני.
להלן תאריכים של ראש השנה הסיני לשנה הזאת ולשנים הבאות.


Year

Chinese New Year Begins

Animal Sign

2007

February 18

Pig

2008

February 7

Rat

2009

January 26

Ox

2010

February 14

Tiger

2011

February 3

Rabbit

2012

January 23

Dragon

2013

February 10

Snake

2014

January 31

Horse

2015

February 19

Sheep

2016

February 8

Monkey

2017

January 28

Rooster

2018

February 16

Dog

2019

February 5

Pig